JAGAT GURU THAKUR SHREE ABHIRAM PARAMAHANSA DEV

Abhiram Paramahansa

Also known as...

Binori, Shree Thakur, Satya Narayana Swami

Birth

18 January 1904

Birth Place

Bhoipada, Karamala, P.O.: Jodaapadar, P.S.: Bramhagiri, Block: Kanasa, District: Puri (Orissa)

Parents

Father "Satyabadi Pattanayak" and mother "Radha Devi"

Ashram

Shanti Aanandaashram, Shanti Dham, Karamala, Puri, Odisha, Pin-752016, India

sideBar

sideBar